Omaamme pitkän kokemuksen omatuotantorakentamisesta muiden rakentamispalveluiden lisäksi. Omatuotantorakentamisessa meille on tärkeää toteuttaa yhteistyössä asiakkaan kanssa laadukas, kestävä ja rakennusmääräykset täyttävä kohde. Tarvittaessa autamme asiakasta myös suunnittelussa ja sopivan tontin etsimisessä.

Omatuotannossa olemme toteuttaneet asuin- sekä liikerakennuksia. Suurin omatuotantokohteemme on ollut Raahen keskustaan rakentunut kerrostalokohde, jossa onnistuttiin toimivasti yhdistämään samaan kortteliin asuminen ja eri alojen yritykset.

Myynnissä olevat kohteet

  • Kiinteistö Oy Raahen Reiponporvari

  • Kiinteistö Oy Raahen Reipontaso, 2017

Kaavoitus, kortteli 20

Rakennus MiiRA jatkaa Rakennus Miilukankaan ja Raahen kaupungin yhteistoimintasopimusta, joka koskee Raahen ydinkeskustan korttelin 20 eteläosaa. Suunnittelemme alueelle korkeatasoisia liike-, toimisto- ja asuintiloja, jotka eheyttävät kaupunkikuvaa ja luovat mahdollisuuksia uusille palveluille keskustaan.

Kaksi ensimmäistä vaihetta ovat valmistuneet. Seuraavan vaiheen yhteistyökumppanien etsintä on käynnissä.

Lisätietoja Kalevi Niskala, puh. 010 5856 435 tai kalevi.niskala@rakennusmiira.fi

Kaavoitus, Kaupunginlahdenranta

Merellistä asumista Raahessa? Kaupunginlahdenrannan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 8.4.2021. Kaavan tavoitteena on lisätä kaupungin monipuolista asumisen tonttitarjontaa. Kaupunginlahdenrannan asemakaavalla luodaan mahdollisuudet keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan merellisen ja luonnonläheisen asuntoalueen rakentumiselle.

Raahen kaupungin ja Rakennus Miilukankaan välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin kesällä 2014. Rakennus MiiRA jatkaa tätä sopimusta. Sopimuksen mukaan osapuolten yhteisenä tavoitteena on kehittää Kaupunginlahdenrantaan vetovoimainen asuinympäristö, joka luo kaupungille merellistä kaupunkikuvaa ja tarjoaa korkeatasoisia asuntoja ja asumista tukevia palveluita.

Asemakaavalla osoitetaan Kaupunginlahdenrannan alueelle 11 uutta rakennuspaikkaa yhtiömuotoisille asuinpientaloille ja 8 tonttia kerrostaloille. Alueen sijainti ja kaavan ratkaisut yhdessä viereisen Pikkulahden asemakaavan sisällön kanssa tukevat kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Kaava mahdollistaa myös lähialueen virkistysverkoston kehittämisen toisiinsa liittyvien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien sekä runsaiden puistopolkujen myötä.

Lisätietoja Kalevi Niskala, puh. 010 5856 435 tai kalevi.niskala@rakennusmiira.fi

Urakointi

  • Teollisuusrakentaminen ja laiteperustukset
  • Korjausrakentaminen
  • Uudisrakentaminen
  • KVR-urakointi

Oma tuotanto

  • Rakennustöiden palvelusopimus
  • Kiinteistöhuollon sopimukset

Referenssit

  • Omatuotanto
  • Urakointi