Rakennus Miilukangas Oy rakentaa Lumijoen päiväkodin ja terveysaseman. Urakkasopimus allekirjoitettiin 2.6.2022. Rakennukset tulevat olemaan rossipohjaisia hirsirakennuksia.  Kohteiden pääsuunnittelusta vastaa Avario Oy ja rakennesuunnittelusta Raksainssit Oy. Rakentaminen aloitetaan elokuussa 2022 ja valmista on kesällä 2023.

Hyvinvointikeskuksen sisätilat on suunniteltu selkeälinjaisiksi ja sopusuhtaisen muotoisiksi, mikä helpottaa paitsi käyttöä hyvinvointikeskuksena, tekee tiloista myös helposti kalustettavia mahdollisia uusia käyttötarkoituksia silmällä pitäen. Asiakkaiden odotustilat on järjestetty tasaisesti aulakäytävän varrelle. Rakennus on suunniteltu istumaan ympäristöönsä muotokieleltään ja väreiltään. Yksinkertaista perusmuotoa ryhdittää näyttävät katetut sisäänkäynnit sekä rytmikäs aukotus. Sisätiloissa vallitsee harmoninen värimaalima. Tilat on sijoiteltu niin, että hammashuolto, neuvolat, muu terveydenhuolto ja henkilökunnan tilat muodostavat omat helposti löydettävät ryhmänsä, mikä helpottaa asiointia ja työskentelyä rakennuksessa

Päiväkodin sijoitus tontille on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman hyvät olosuhteet lapsille
virikkeisen ja turvallisen arkipäivän viettoon.  Rakennuksen ulkoarkkitehtuurissa on haettu paras tasapaino julkisen rakennuksen juurevan ilmeen ja lapsen mittakaavaisen pienipiirteisyyden välille. Hirsisestä rakennusmassasta erottuva sisäänkäyntikatos luo lapsiryhmille erottuvan paikan hengen ja antaa tarvittaessa suojan sekä sateisille että aurinkoisille päiville. Päiväkodin ryhmätiloissa erityistä huomiota tilasuunnittelussa on asetettu runsaan luonnonvalon saamiseksi lasten
leikeille, askartelu- ja satutuokioille sekä vetäytymisen mahdollistaville nurkille. Toiminnallisesti vaativimpien tilojen, mm. kuraeteisten suunnittelussa on paneuduttu toivottujen kalusteiden ja varusteiden optimaaliseen sijoitteluun, turvalliseen pukemiseen ja riisuutumiseen sekä kulkureittien selkeyteen. Kolmeen ryhmään jaettu rakennus tarjoaa suojaiset ja pienilmastoltaan
edullisen piha-alueen leikkiin, luonnon tutkimiseen ja yhteisiin ryhmähetkiin.

.