Merellistä asumista Raahessa? Kaupunginlahdenrannan asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 8.4.2021. Tämän tavoitteena on lisätä kaupungin monipuolista asumisen tonttitarjontaa. Kaupunginlahdenrannan asemakaavalla luodaan mahdollisuudet keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan merellisen ja luonnonläheisen asuntoalueen rakentumiselle.

Yhteistoimintasopimus Raahen kaupungin ja Rakennus Miilukankaan kanssa hyväksyttiin valtuustossa 28.4.2014 ja sopimus on allekirjoitettu 16.7.2014. Sopimuksen mukaan osapuolten yhteisenä tavoitteena on kehittää Kaupunginlahdenrantaan vetovoimainen asuinympäristö, joka luo kaupungille merellistä kaupunkikuvaa ja tarjoaa korkeatasoisia asuntoja ja asumista tukevia palveluita.

Asemakaavalla osoitetaan Kaupunginlahdenrannan alueelle 11 uutta rakennuspaikkaa yhtiömuotoisille asuinpientaloille ja 8 tonttia kerrostaloille. Alueen sijainti ja kaavan ratkaisut yhdessä viereisen Pikkulahden asemakaavan sisällön kanssa tukevat kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Kaava mahdollistaa myös lähialueen virkistysverkoston kehittämisen toisiinsa liittyvien jalankulku- ja pyöräily-yhteyksien sekä runsaiden puistopolkujen myötä.

Lisätietoja Kalevi Niskala, puh. 010 5856 435 tai kalevi.niskala@miilukangas.fi